Postări

De Solstițiu, la confluența râului Săsar cu Lăpușul, peste piritele deșertice ale Citadelei de Steril

Defileul Lăpușului (1) - La Balta Neagră, lângă Remecioara, la rafting și pe Valea Scroafei