La Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia din Țara Lăpușului - Colecția muzeală

 


Mănăstirea Sfânta Ana Rohia din Țara Lăpușului, Maramureș a luat ființă în anul 1923. Ctitorul ei, preotul Nicolae Gherman din Rohia (1877-1959), căsătorit cu Maria Man din familia preoţească Man de Boiereni, a zidit mănăstirea în numele fiicei sale, Anuța, care a murit la vârsta de 10 ani. 
Astfel, în 1923, Nicolae Gherman a construit o biserică din piatră și cărămidă, care avea dimensiunile: 17,8 m lungime, 5,7 m lățime, 13 m înălțime și o casă monahală. 
Din 1965 s-au construit Casa de stejar, Casa stăreției (1970), Casa cu paraclis (1976), în care se găsește și biblioteca organizată de scriitorul şi filosoful Nicolae Steinhardt, Casa Poetului (1980), Altarul de vară (1983), Poarta maramureșeană (1988), Casa Albă (1992), şi Muzeul de icoane şi carte veche. 
La Mănăstirea Rohia se află mormântul episcopului Iustinian Chira (1921 – 2016) a arhimandritului Serafim Man şi a monahului Nicolae Steinhardt (1912-1989).


Biserica nouă de zid
A fost construită pe locul fostei biserici în forma de cruce, cu pridvor brâncovenesc în față, cu un singur turn cupolă ce conține elemente moldovenești. Pentru că locul era limitat biserica veche ctitorită de Nicolae Gherman a fost desfacută cu grijă, iar materialele din care a fost construită au fost refolosite in zidurile noii biserici. Construcția acesteia a demarat în 1996, sub îngrijirea arhitectului Dorel Cordoș, are înălțimea de 48 metri și lungimea de 22 metri.

Mănăstirea Rohia este un ansamblu muzeal. Se pot vizita chilia lui Nicolae Steinhardt, a poetului Ioan Alexandru, biblioteca şi muzeul de icoane și carte veche.

Casa Poetului

Monahul Nicolae Steinhardt, autorul ”Jurnalului Fericirii”

Nicolae Steinhardt s-a născut în 1912, la Bucureşti, într-o familie de evrei. Este arestat în 1958 şi condamnat în lotul “intelectualilor mistico-legionari” la 13 ani de muncă silnică, pentru că a refuzat să depună mărturie împotriva prietenului Constantin Noica. În închisoare îl descoperă pe Dumnezeu şi trece de la mozaism la ortodoxie. Suferinţa şi umilinţele trăite în temniţă stau la baza testamentului său literar “Jurnalul fericirii”. Steinhardt era urmărit tot timpul de Securitate, care nu era prea fericită că s-a retras la mănăstire. A fost tuns la monahism de către părintele Serafim Man, sub binecuvântarea stareţului de atunci PS Iustinian.


Chilia-Muzeu a părintelui Nicolae Steinhardt este unul dintre cele mai iubite locuri din cadrul complexului monahal de la Mănăstirea Sfânta Ana – Rohia. „Casa Poetului” este o frumoasă și simplă clădire cu două etaje, ridicată între anii 1977-1979, în această casă a locuit temporar și poetul Ioan Alexandru. Aici se află chilia părintelui Nicolae Steinhardt. După moartea părintelui, chilia în care a viețuit ca monah al Mănăstirii Rohia a fost amenajată ca un mic muzeu, în care se păstrează lucrurile personale ale părintelui Nicolae Steinhardt: manuscrisele, cărțile, icoanele, tablourile, precum și mobilierul.


Biblioteca de la Mănăstirea Rohia - „Casa cu paraclis”

Organizată de filosoful Nicolae Steinhardt – monahul Nicolae de la Rohia, după modelul marilor biblioteci publice, dispune de aproximativ 40.000 de cărţi şi reviste cu conţinut teologic şi de cultură profană. În afară de fondul principal teologic, biblioteca adăposteşte cărţi din numeroase şi variate domenii ca: istorie, arheologie, artă, poezie şi proză literară (română şi straină), muzică, ştiinţe, geografie, diplomaţie, dramaturgie, etnografie, literatură populară, critică, eseistică, filosofie, psihologie, logică, precum şi biografii, memorii, jurnale, cărţi juridice, de economie politică, ştiinţă politică, sociologie şi manuale didactice. Cărţile din biblioteca mănăstirii pot fi împrumutate doar în incinta mănăstirii. Biblioteca de la Mănăstirea Rohia, una dintre cele mai mari comori din zonă se află în incinta locației „Casa cu paraclis” a cărui ctitor a fost I.P.S. Justinian.


Colecția muzeală a Mănăstirii Rohia - Biserica de lemn

Muzeul mănăstirii se găseşte în biserica de lemn cu hramul ‘Sfânta Ana’, biserica face parte din Colţul maramureşan. Expune artă religoasă, carte veche românească, icoane pe lemn şi sticlă. Dintre lucrările valoroase aflate în colecţia muzeului mănăstirii amintim: Cazania sau Carte românească de Învătătură a mitropolitului Varlaam, Iaşi, 1642, s.a.

Colecția de carte veche - Biserica-muzeu de lemn
Colecția de carte veche - Biserica-muzeu de lemn

Pe pridvorul Bisericii de lemn se află două sculpturi realzate de sculptorul Alexandru Perța-Cuza, marele meșter popular al Țării Lăpușului

Cimitirul Mănăstirii Rohia, aproape de intrare, loc în care se află mormântul monahului Nicolae Steinhardt (1912 - 1989) și al arhimandritului Serafim Man (1935 - 2013)