Defileul Lăpușului (2) - Cetatea Chioarului, Berchezoaia, monument istoric, atestat în actele vremii la 1319

Cetatea Chioarului, Berchezoaia, monument istoric, atestat în actele vremii la 1319
Cetatea Chioarului, Berchezoaia, monument istoric, atestat în actele vremii la 1319

Berchezoaia (în germană Waldbach, în trad. "Pârâul de pădure"), sat atestat documentar în 1566, aparținând comunei Remetea Chioarului. În perimetrul localității, în locul numit „Cetate”, se găsesc ruinele Cetății Chioarului, clasată ca monument istoric, ce a fost ridicată pe malul abrupt al Defileului Lăpușului în perioada medievală, la peste 400 m altitudine.

În 1367 cetatea a fostă dăruită de regele Sigismund I al Ungariei voievozilor de Maramureș, Drag și Balc, nepoții lui Dragoș Vodă, iar de la 1368 apare în diploma de danie cu denumirea de ”Castrum Kewar”.

De-a lungul secolelor, cetatea a devenit un important complex militar şi economic, aceasta având o suprafață de un hectar, la care se adaugă terenurile aferente și 55 de sate prin anul 1400, dar ajunge la anul 1650 să cuprindă 120 de sate.

Nu se știe dacă Mihai Viteazul a călcat în această cetate, însă soldații lui au fost aici, iar căpitanul Cetății a predat-o la acea vreme lui Mihai Viteazul. Cetatea a fost distrusă și demantelată în 1718 de către autoritățile austriece, pentru a nu fi folosită de armata lui Francisc Rákóczi al II-lea, principe regent al Ungariei și principe al Transilvaniei.

Rákóczi și-a folosit averea pentru a ajuta cauza desființării uniunii personale cu casa de Habsburg. Între 1703 și 1711 a condus Răscoala Curuților, primul război semnificativ al Regatului Ungar împotriva regimului Habsburgic. Grigore Pintea, cunoscut în popor ca și Pintea Viteazul a făcut parte, cu rang de căpitan, din armata curuților lui Francisc Rákóczi al II-lea.

Mai multe obiective din Țara Chioarului, județul Maramureș:
https://portal-maramures.ro/tara-chioarului/